College stelt subsidieplafonds 2021 vast

08 december 2020


De gemeente ondersteunt initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad en het geluk van de inwoners. Daarvoor kunnen organisaties subsidie aanvragen bij de gemeente . Bijvoorbeeld voor cultuurparticipatie, jeugdsport, ouderenorganisaties, recreatie & toerisme en het vieren van een jubileum.

Ieder jaar stelt het college de subsidieplafonds (maximale bedragen) vast voor het komende jaar. Het college stelt de plafonds voor 2021 vast conform de bedragen die in de begroting zijn opgenomen. Deze bedragen zijn gelijk aan die van 2020 aangezien er eerder door de gemeenteraad besloten is subsidies niet te indexeren voor 2021.

Subsidieplafonds voor 2021

  • cultuurparticipatie € 17.646 (verdeling conform Subsidieregeling cultuurparticipatie Oldenzaal 2019)
  • jeugdsport  € 28.971 (verdeling conform Subsidieregeling jeugdsport Oldenzaal 2019)
  • ouderenorganisaties  € 3.945 (verdeling conform Subsidieregeling ouderenorganisaties Oldenzaal 2019)
  • recreatie en toerisme € 11.227 (verdeling conform Subsidieregeling recreatie en toerisme Oldenzaal 2019)

U kunt de subsidieregelingen, de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017 en de aanvraagformulieren vinden op onze website.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk op oldenzaal.nl of neem contact  op met de publieksbalie van de gemeente Oldenzaal via telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail: subsidies@oldenzaal.nl