College van B&W Oldenzaal stelt verdeling portefeuilles vast

29 mei 2018

Vorige week zijn tijdens de raadsvergadering de nieuwe wethouders beëdigd. Het college bestaat uit burgemeester Theo Schouten, wethouder Rob Christenhusz (eerste loco-burgemeester), wethouder Alida Renkema en wethouder Evelien Zinkweg-Ankone. Tijdens het constituerend beraad heeft het college van B&W vandaag de portefeuilleverdeling vastgesteld.

Voor wethouder Rob Christenhusz betekent dat een voortzetting van zijn betrokkenheid bij het sociaal domein en een ondermeer toevoeging van de portefeuille gemeentelijk vastgoed. Alida Renkema blijft als wethouder verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Hieraan zijn toegevoegd de taak als coördinerend wethouder voor de binnenstad (inclusief projecten zoals De Tuinen en de Vijfhoek), cultuur en verkeer en vervoer. Ondermeer de portefeuilles financiën, economische zaken en duurzaamheid vallen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Evelien Zinkweg-Ankone.

Burgemeester Theo Schouten

 • openbare orde en veiligheid
 • handhaving fysieke leefomgeving
 • personeel en organisatie
 • dienstverlening (incl. facilitaire zaken)
  en informatievoorziening
 • communicatie en pr
 • representatie
 • inwoners- en overheidsparticipatie
 • internationale samenwerking
 • regionale samenwerking

Wethouder Rob Christenhusz

 • Participatiewet
 • Wsw
 • Wmo
 • arbeidsmarktbeleid (Agenda voor Twente)
 • jeugdbeleid
 • onderwijsbeleid en -huisvesting
 • gemeentelijk vastgoed
 • sport
 • volksgezondheid

Wethouder Alida Renkema

 • verkeer en vervoer
 • coördinatie binnenstad
 • cultuur
 • ruimtelijke ordening
 • grondbeleid
 • omgevingswet
 • WABO/vergunningverlening
 • volkshuisvesting
 • gebiedsontwikkeling NOT

Wethouder Evelien Zinkweg-Ankone

 • financiën
 • economische zaken
 • inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • vrijetijdseconomie
 • duurzaamheid
 • afval en milieu
 • onderhoud en beheer openbare ruimte
 • dierenwelzijn