College van B&W Oldenzaal stelt verdeling portefeuilles vast

26 april 2022


Gisteravond (25 april) zijn tijdens de raadsvergadering de nieuwe wethouders van de gemeente Oldenzaal beëdigd. Tijdens de eerste officiële collegevergadering - het constituerend beraad - heeft het college van B&W, bestaand uit burgemeester Patrick Welman, wethouder Rob Christenhusz (eerste loco-burgemeester), wethouder Evelien Zinkweg-Ankone, wethouder Murat Yildirim en wethouder Maaike Rödel, vandaag de portefeuilleverdeling vastgesteld.

De onderwerpen zijn vanuit collegiaal bestuur verdeeld over de portefeuillehouders en er is rekening gehouden met de te maken dwarsverbanden binnen de portefeuilles. Aan de portefeuille van burgemeester Patrick Welman is cultureel erfgoed toegevoegd. Voor wethouder Rob Christenhusz is met name ruimtelijke ordening nieuw in zijn portefeuille, voor wethouder Evelien Zinkweg is dat verkeer & vervoer. Het zwaartepunt in de portefeuille van wethouder Murat Yildirim ligt met name op WMO, wonen en de energietransitie en bij wethouder Maaike Rödel op onderwijs, jeugd en voorveld, welzijn & preventie.

burgemeester Patrick Welman

 • openbare orde & veiligheid
 • handhaving fysieke leefomgeving
 • personeel & organisatie
 • dienstverlening
 • facilitaire zaken & informatievoorziening
 • communicatie & pr
 • representatie
 • cultureel erfgoed
 • internationale samenwerking
 • regionale samenwerking
wethouder Rob Christenhusz

wethouder Rob Christenhusz

 • ruimtelijke ordening / Omgevingswet
 • werk, inkomen & schuldhulpverlening
 • grondbeleid
 • coördinatie integraliteit Sociaal Domein
 • inburgering & vluchtelingen
 • economische zaken (industrie)
 • WABO / vergunningen
 • sport (beleid & accommodaties)
wethouder Evelien Zinkweg

wethouder Evelien Zinkweg

 • financiën
 • binnenstad
 • economische zaken (retail)
 • verkeer & vervoer (inclusief spoor)
 • vrijetijdseconomie
 • beheer & onderhoud openbare ruimte
 • inkoop
wethouder Murat Yildirim

wethouder Murat Yildirim

 • WMO
 • wonen / volkshuisvesting
 • inwonersparticipatie
 • cultuur
 • energietransitie
 • gemeentelijk vastgoed
 • volksgezondheid
wethouder Maaike Rödel

wethouder Maaike Rödel

 • jeugd
 • onderwijs (huisvesting & beleid)
 • maatschappelijke voorzieningen, welzijn & preventie
 • afval & milieu
 • gebiedsontwikkeling NOT
 • armoedebeleid
 • dierenwelzijn

Wilt u contact met de burgemeester of een wethouder? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.