College van B&W stelt Mobiliteitsbeleidsplan 2021-2025 vast

31 maart 2021


Het college heeft een nieuw Mobiliteitsbeleidsplan voorgesteld aan de gemeenteraad. De kern van het nieuwe mobiliteitsplan heeft als speerpunten  bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de stad. Alida Renkema, wethouder verkeer en vervoer: “In het nieuwe plan leggen we de nadruk op duurzame mobiliteit en het stimuleren van het fietsgebruik. We laten zien wat er al gebeurt en waar we de komende jaren mee bezig gaan op het gebied van verkeer en vervoer”.

Het voorgaande Mobiliteitsbeleidsplan dateert alweer uit 2012. De ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit gaan snel. Ook op het gebied van duurzaamheid is er het nodige veranderd, zoals de overgang naar schone vormen van energie. In het nieuwe Mobiliteitsplan wordt dan ook de nadruk gelegd op duurzame mobiliteit. Daarnaast wordt niet alleen aandacht besteed aan de grootschalige projecten die inspelen op ruimtelijke en economische ontwikkelingen, ook de kleine verkeersproblemen in de straat zijn in het plan opgenomen. Denk hierbij aan maatregelen om bijvoorbeeld hardrijders tegen te gaan.

Goede bereikbaarheid

Wethouder Alida Renkema: “Voor de vitaliteit van onze stad én van onze regio is een goede bereikbaarheid essentieel. Mensen wonen, werken en bezoeken graag onze Boeskoolstad. Dat willen we natuurlijk zo houden. Of het nu om de bereikbaarheid van de binnenstad gaat, het industrieterrein of de woonwijk, we zetten in op vlot en veilig vervoer in Oldenzaal.”

Speerpunten

In het Mobiliteitsbeleidsplan wordt vooruit gekeken tot ten minste 2025. De belangrijkste speerpunten zijn het optimaliseren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze speerpunten vormen de basis voor de uitgelichte mobiliteitsonderwerpen.

Op maandag 19 april 2021 ligt het Mobiliteitsbeleidsplan ter besluitvorming voor aan de raad.