College verruimt ondersteuningspakket TONK voor inwoners Oldenzaal

20 juli 2021


Als gevolg van de coronacrisis hebben meerdere inwoners het op dit moment financieel moeilijk. Zij hebben te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten en kunnen daardoor in de problemen komen met de betaling van noodzakelijke kosten zoals woonlasten. Het kabinet heeft voor deze huishoudens een ondersteuningspakket opgezet, genaamd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK-regeling gold tot 1 juli 2021, maar het kabinet heeft de regeling verlengd tot en met 30 september 2021 én meer geld beschikbaar gesteld. Inwoners van Oldenzaal waarvan de inkomstenterugval minimaal 15% betreft, kunnen worden ondersteund met een maximale tegemoetkoming van € 4.500 voor een periode van maximaal 9 maanden (1 januari 2021 tot 1 oktober 2021). Deze verruiming geldt met terugwerkende kracht.

Om een aanvraag te kunnen doen voor deze ondersteuning moeten inwoners aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld beschikken over een zelfstandige woonruimte (huur- of koopwoning), is hun inkomen als gevolg van de coronamaatregelen in januari 2021 met 15% of meer gedaald ten opzichte van januari 2020 en kunnen zij hun woonlasten niet langer (of niet langer volledig) betalen uit het beschikbare inkomen.

TONK aanvragen voor 31 oktober 2021

U kunt tot 31 oktober 2021 een aanvraag indienen op de website van de gemeente. Als de TONK wordt toegekend gaat het om een eenmalig bedrag en is het een gedeeltelijke tegemoetkoming. Heeft u al eerder een aanvraag ingediend? Dan hoeft u  niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Wij beoordelen de aanvraag nogmaals op grond van de nieuwe regels. Als er iets verandert in het eerdere besluit, ontvangt u daarvan bericht.