College zet in op versteviging ondersteuning bij complexe problematiek

24 juli 2018

Het college vindt het belangrijk dat iedereen veilig en prettig kan leven in Oldenzaal. Soms zit het tegen en kom je er zelf of samen met je omgeving niet uit. Wij leveren dan - zo vroeg mogelijk - de ondersteuning die nodig is. Vanuit het Maatschappelijk Plein begeleiden casuscoördinatoren inwoners bij vraagstukken rondom zorg, jeugd en werk. Het college heeft ingestemd met een doorontwikkeling van de aanpak van escalerende situaties en zet extra capaciteit in op de preventie daarvan.

Als er sprake is van meervoudige problematiek, stagnatie in de hulpverlening en/of als er sprake is van ernstige overlast wordt er een procesregisseur ingezet die de ondersteuning coördineert totdat de situatie normaliseert. De procesregisseur zorgt voor de afstemming met partners in de zorg, bijvoorbeeld Tactus, Mediant, WBO Wonen, politie, Wijkracht, Humanitas, en zorgt ervoor dat er op korte termijn de benodigde (extra) ondersteuning komt. In Oldenzaal zijn er gemiddeld 5 situaties per jaar waarop procesregie zou kunnen worden ingezet.

Daarnaast adviseert de procesregisseur in preventieve zin de casuscoördinatoren. Dat betekent dat geprobeerd wordt om in een zo vroeg stadium de juiste ondersteuning te bieden, om erger te voorkomen.

Procesregie is een nieuwe functie die binnen de bestaande formatie wordt ingericht.