Controleactie verontreiniging in verpakkingscontainers

25 oktober 2018

Afgelopen dinsdag voerde de gemeente Oldenzaal samen met Twente Milieu een controle uit naar de herkomst van verontreiniging in verpakkingscontainers die bestemd zijn voor verpakkingen. Reden voor de controle is dat bij Twente Milieu soms volledige vrachten met verpakkingsmaterialen worden afgekeurd door verontreiniging met stoffen die er niet in horen. De controleactie leverde in totaal 18 signalementen op waarvoor proces verbaal kan worden opgemaakt.

In Oldenzaal zijn op vier plekken verzamelcontainers voor verpakkingen onderzocht op verontreiniging. Daarin werden onder andere grijze zakken met restafval, zakken gft-afval, huisraad, papier, karton, laminaat en autobanden aangetroffen. Ook gevaarlijk afval zoals verfblikken en -emmers, medisch afval en injectienaalden werden gevonden. De verontreiniging met restafval verstoort de sortering van ingezamelde verpakkingen. Gevolg is dat daardoor minder bruikbare grondstoffen worden teruggewonnen.

Goed scheiden is kosten besparen!

Verontreiniging van ingezamelde verpakkingen is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook erg kostbaar. Ingezamelde verpakkingen kunnen dan alleen nog maar worden verwerkt als restafval en dat brengt hoge kosten met zich mee, ongeveer 100 euro per ton afval. Die kosten leiden weer tot een hogere afvalstoffenheffing waar Oldenzalers voor moeten betalen. Voor de ingezamelde verpakkingen krijgt de gemeente een vergoeding waarmee de inzameling en verwerking van verpakkingen kan worden betaald. Kortom: als we er allemaal voor zorgen dat we op de juiste manier scheiden - en dat doen de meeste Oldenzalers - dan besparen met z’n allen heel wat extra kosten! 

afval_edit.jpg