Creatieve ideeën voor een bruisende binnenstad? Denk mee!

08 november 2018

Onder de projectnaam ‘Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad’ wordt aanstaande dinsdag 20 november de eerste interactieve brainstormavond gehouden om te komen tot een totaalplan voor de binnenstad. Iedereen die een creatieve ideeën heeft voor onze Boeskoolstad is deze avond welkom om een boost te geven aan de binnenstad.

Boeskoolhart is een plan dat vooral door de inwoners van Oldenzaal wordt opgesteld. Wie hart heeft voor Oldenzaal wordt uitgedaagd om mee te werken aan het binnenstadsplan. In het coalitieprogramma 2018-2022 vormt dit binnenstadsplan een belangrijk speerpunt. Wethouder Alida Renkema is dan ook erg enthousiast om nu daadwerkelijk de regie uit handen te geven. “De stad is van ons allemaal en de binnenstad vormt daarbinnen het trotse hart van onze samenleving. Graag willen we onze inwoners aan het roer zetten om te bepalen hoe we onze binnenstad vorm kunnen geven. Het gaat dan vooral om het creëren van een aantrekkelijke en bruisende binnenstad, waarbij we de beleving van bezoekers en inwoners centraal stellen. En wie kan dat nu beter bepalen dan de bezoekers en inwoners zelf?”

Co-creatie staat voorop

Op 20 november vindt onder leiding van Urban Solutions en theatermaker Laurens ten Den de eerste werksessie plaats voor het opstellen van het totaalplan ‘Boeskoolhart’. Gebiedsmarketeer Urban Solutions begeleidt het proces en zorgt ervoor dat de input op creatieve en verrassende wijze wordt opgehaald. Tijdens de brainstormavond is iedereen welkom om creatieve ideeën en thema’s in te brengen. Door aan te schuiven bij twee van de vier thematafels kunnen inwoners werken aan de toekomstvisie voor de binnenstad. Thema’s waaruit gekozen kan worden, zijn:

  • Creatief ondernemerschap
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • Groene en duurzame binnenstad
  • Sfeer, evenementen en cultuur

De avond vindt plaats in het voormalige ABN-Amro gebouw aan het Plechelmusplein en start om 19.00 uur. Laurens ten Den zorgt voor een unieke samenvatting aan het eind van de avond, rond 21.30 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Vervolgtraject: ideeënkaravaan en verdiepingssessie

Naast de thema-avond op 20 november trekt een ideeënkaravaan door de binnenstad zelf. Bezoekers van de binnenstad en inwoners die hun bijdrage willen leveren aan een bruisend stadshart, worden door een groep betrokken co-createurs actief op straat aangesproken over hun visie op de binnenstad. De karavaan trekt in de week van 25 november door de binnenstad. Deze ideeën worden eveneens gebruikt voor het binnenstadsplan.

De tweede sessie voor co-creatie staat in het teken van verdieping van bovengenoemde thema’s. Deze sessie staat gepland voor medio januari en vormt uiteindelijk de basis voor het binnenstadsplan dat in maart gepresenteerd wordt aan de raad en de inwoners van Oldenzaal. Met dit interactieve creatieproces verwacht wethouder Alida Renkema een goede basis neer te zetten voor de toekomst: “Zonder vooraf een standpunt in te nemen, ontstaan de meest creatieve en onverwachte plannen. Ik ben erg benieuwd wat onze inwoners met elkaar creëren. Ik hoop dan ook op een grote betrokkenheid onder onze inwoners, waarbij zo veel mogelijk groepen zijn vertegenwoordigd. Van jong tot oud en alles wat daar tussenin zit. Het trotse gevoel van onze inwoners zal ongetwijfeld doorklinken in Boeskoolhart.” Ook binnenstadsmanager Krystle Hemken benadrukt het belang van een gedragen binnenstadsplan: "Een succesvol, uitvoerbaar plan maken voor het hart van onze stad is alleen mogelijk met de input van de gebruikers daarvan. Toeristen, winkelend publiek, de jeugd, ondernemers, bewoners en stakeholders beschikken over waardevolle expertise en hun bijdrage aan het nieuwe binnenstadsplan is daarom essentieel."