De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan: informatie en tips

20 februari 2018

Op 24 of 27 februari ontvang je de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen per post in je brievenbus. Als jij je hebt aangemeld voor MijnOverheid staat deze sinds 9 februari digitaal voor je klaar in jouw berichtenbox. Je ontvangt de aanslag in opdracht van de gemeente Oldenzaal van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

Informatie

Op deze gecombineerde aanslag zie je de kosten voor de onroerende zaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventuele hondenbelasting. Je krijgt ook informatie over hoe je kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.gbtwente.nl vind je een antwoord op veel gestelde vragen en het digitaal loket van het GBT. Kom je er niet uit? Neem gerust contact met het GBT op. Dat kan telefonisch op (053) 481 58 81. De overige contactgegevens staan op de voorzijde van de aanslag vermeld.

Bel eerst voor je bezwaar indient

Wanneer je vindt dat deze aanslag of de WOZ-beschikking onjuist is, bel dan eerst met het GBT. Zij nemen jouw bezwaar met je door en helpen je graag verder. Bezwaar maken kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag.

Liever digitaal?

Via MijnOverheid heb je toegang tot je post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties en dus ook de aanslag gemeentelijke belastingen. Als er een nieuw bericht voor je klaar staat, ontvang je automatisch een e-mail op jouw persoonlijke e-mailadres. Als jij je al hebt aangemeld, ervaar je nu al het gemak er van. Nog niet aangemeld? Dat kan via www.mijnoverheid.nl.

Meer informatie: www.gbtwente.nl

----------------------

Oldenzaal heeft een lokale lastenmeter

Met de Lokale Lastenmeter van Oldenzaal kunnen inwoners en bedrijven eenvoudig berekenen wat zij kwijt zijn. De Lokale Lastenmeter is een extra online service bedoeld voor (toekomstige) inwoners en bedrijven. Via www.oldenzaal.nl/lastenmeter is simpel en snel inzichtelijk te maken hoeveel belasting in Oldenzaal moet worden betaald en waarvoor. Ook kunnen de Oldenzaalse tarieven worden vergelijken met andere Nederlandse gemeenten.

Via dit online hulpmiddel kunnen inwoners zien wat de kosten zijn als de woonsituatie verandert. Bijvoorbeeld bij een verhuizing van een huur- naar een koopwoning, een wijziging van gezinssamenstelling of een aanpassing van de WOZ-waarde. Maar ook is inzichtelijk wat de kosten zijn van het bezitten van een hond of het aanbieden van de grijze afvalcontainer.

Meer informatie

De Lokale Lastenmeter is te vinden via: www.oldenzaal.nl/lastenmeter. Op deze pagina staat ook een link naar het WOZwaardeloket.

----------------------

Inzicht in je WOZ-waarde via het WOZ-waardeloket

De WOZ-waarden van woningen worden door het gemeentelijk belastingkantoor (GBT), in opdracht van de gemeente Oldenzaal, vastgesteld. De gegevens worden verzameld in een landelijke database, het WOZ-waardeloket.

Ook Oldenzaal is aangesloten bij deze landelijke database. Je kunt de getaxeerde WOZ-waarden van alle Oldenzaalse woningen inzien via www.wozwaardeloket.nl. Op deze website kun je tevens obejecten van veel andere gemeenten bekijken. Je kunt er eenvoudig een woning aanklikken op een plattegrond of het adres van een woning ingeven.

Alleen de WOZ-waarde

Alleen de WOZ-waarde van een woning wordt getoond en gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Op dit moment vind je er de WOZ-waarden met peildatum 1-1-2016 en 1-1-2015. Vanaf eind februari 2018 zijn de nieuwe waarden met peildatum 1-1-2017 te raadplegen. Andere gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de woning worden niet getoond.

----------------------

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. U hoeft dan bepaalde gemeentelijke belastingen niet of gedeeltelijk te betalen. De Rijksoverheid heeft daarvoor normen opgesteld. Ook als uw inkomen boven de 100% norm ligt, kunt u misschien tóch in aanmerking komen voor kwijtschelding. Bij de beoordeling van uw aanvraag houdt het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) namelijk ook rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies. Ook wordt gekeken of je vermogen, een auto en of een eigen woning bezit.

Je kunt het kwijtscheldingsformulier online aanvragen op www.gbtwente.nl of afhalen op het stadhuis. Je vult het (geprinte) formulier volledig in en stuurt dit samen met alle gevraagde bewijsstukken aan het GBT. Doe dit binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet zodat zij je aanvraag in behandeling kan nemen.

Meer info: www.gbtwente.nl

----------------------

Hulp bij het invullen van formulieren

Heb je moeite met het invullen van formulieren of het begrijpen van brieven? Dan kun je gebruik maken van de Formulierenservice van Impuls. Zij helpen je bij het invullen van documenten, zoals bijvoorbeeld het formulier kwijtschelding gemeentelijke heffingen. Ook bieden zij hulp bij het goed lezen van brieven van instanties.

Waarom een formulierenservice?

Om een voorziening aan te kunnen vragen, moet je vaak een aanvraagformulier invullen. Dat is soms een hele klus, waarbij je mogelijk wat hulp kunt gebruiken. Ook het lezen van formele brieven is voor velen ingewikkeld. Op dit soort momenten kun je de Formulierenservice inschakelen. De mensen die je helpen, gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Advies en ondersteuning van de Formulierenservice is gratis en het verplicht u tot niets.

Waar kun je terecht?

  • Dinsdag van 10 uur - 11.30 uur in Breedwijs, Helmichstraat 42B (ook voor anderstaligen, er is een tolk aanwezig).
  • Donderdag van 10 uur - 11.30 uur bij Impuls, De Thij aan de Zandhorstlaan 101.
  • Donderdag van 14.00 - 16.00 uur in het Michgoriushuis, Marktstraat 10-12.

Wil je liever een persoonlijke afspraak? Bel dan met Impuls (0541) 57 14 14.