De nieuwe privacywet: wat betekent dit voor u?

18 mei 2018

Vanaf 25 mei is er voor alle inwoners van de Europese Unie één privacywet: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Voor u als inwoner van Oldenzaal betekent dit dat de bescherming van uw persoonsgegevens verder is aangescherpt en inzichtelijker wordt. Wij zorgen er ook voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

De gemeente verwerkt veel persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een paspoort of rijbewijs of een vergunning. De AVG regelt onder welke voorwaarden welke persoonsgegevens wanneer verwerkt mogen worden.

Wat betekent de AVG voor uw persoonsgegevens?

We brengen in kaart welke gegevens wij van u hebben, voor welk doel wij deze gebruiken, aan welke instanties wij deze gegevens mogen doorsturen en hoe lang wij deze mogen bewaren. Alles is schriftelijk vastgelegd en onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) ziet toe op de verwerking van de persoonsgegevens.

Iedereen heeft ermee te maken

Het klinkt voor u misschien nog steeds als een ver van mijn bed show, maar iedereen krijgt er vrijwel dagelijks mee te maken. Bijvoorbeeld: het gebruiken van een ledenlijst of adressenlijst, het invullen van een vragenlijst, het plaatsen van een foto op een website, het opgeven of wijzigen van uw adresgegevens, het aanvragen van een paspoort of vergunning, het boeken van een vakantie of het kopen van een auto.

AVG geldt niet in privésfeer, wel voor bedrijven en verenigingen

Niet alleen overheidsorganisaties, maar ook bedrijven en verenigingen moeten voldoen aan de AVG. Onnodig persoonsgegevens opvragen, ongevraagd persoonsgegevens verwerken (zoals het versturen van een nieuwsbrief) is zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet meer toegestaan. Verwerking van persoonsgegevens in de privésfeer valt niet onder de AVG. Bijvoorbeeld een telefoonlijst of e-mailadressenlijst van familieleden en vrienden thuis. Daarentegen valt een telefoonlijst van uw vereniging of sportclub wél onder de werking van de AVG.

Vragen of opmerkingen?

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw privacy om. Heeft u hier nog vragen of opmerkingen over? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal via (0541) 58 81 11 of info@oldenzaal.nl .