Deelnemers gebruikerspanel revitalisatie Vondersweijde gezocht

06 november 2018

In 2020 wordt sportcentrum Vondersweijde grondig gerenoveerd. Net als in het voortraject wil de gemeente de gebruikers actief bij het ontwerptraject betrekken. We zijn daarom op zoek naar een afspiegeling van de (mogelijke) gebruikers van het sportcentrum voor deelname in een gebruikerspanel.  De bedoeling is dat dit panel eens per drie maanden een avond bij elkaar komt. Tijdens die bijeenkomst wordt het panel geïnformeerd over de stand van zaken, het ontwerp en de keuzes in het ontwerp waarover het panel gevraagd wordt mee te denken. De bedoeling is begin 2019 te starten met het gebruikerspanel.

Renovatie zwembad en sporthal

De gemeenteraad heeft in oktober 2017 geld beschikbaar gesteld voor de grondige renovatie van het sportcentrum. Het gebouw krijgt een flinke opfrisbeurt, het recreatiebad wordt anders ingericht en er wordt een flinke verduurzamingsslag gerealiseerd door het  verbeteren van de buitenkant van het gebouw en het vervangen van de installaties. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk proberen het zwembad open te houden, zodat de sporters en andere gebruikers er zo weinig mogelijk last van hebben.

Planning

Afgelopen maanden zijn de plannen verder uitgewerkt. Deze maand is de aanbesteding voor het ontwerpteam officieel van start gegaan. De verwachting is dat in februari 2019 de definitieve gunning bekend gemaakt kan worden. Na de definitieve gunning start het ontwerpteam, met daarin een architect en technisch adviseurs,  met het ontwerptraject. De planning is dat eind 2019/ begin 2020 de eerste bouwwerkzaamheden beginnen, waarbij in fases gebouwd gaat worden.

Meer informatie

Meer informatie of aanmelden kan door een mail sturen naar info@oldenzaal.nl ter attentie van projectleider Hanneke van Schijndel. Of kijk op www.oldenzaal.nl/vondersweijde