Digitale gedenkplaats voor oorlogsslachtoffers Oldenzaal

02 april 2020

Op 2 april is de website www.oorlogsdodenoldenzaal.nl gelanceerd ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. Oldenzaalse oorlogsslachtoffers krijgen hier een gezicht. “Vrijheid is voor veel mensen nog steeds allesbehalve gewoon. Dat maakt het noodzakelijk om de verhalen van onderdrukking en bezetting te blijven vertellen,” aldus burgemeester Patrick Welman.

De website Oorlogsdoden Oldenzaal bevat gegevens van bijna 600 personen die vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De slachtoffers hadden te maken met oorlogshandelingen, geweld, racisme of discriminatie. Door geboorte, woonplaats (ook tijdelijk) of overlijden hadden zij een binding met de gemeente Oldenzaal. Daarnaast worden op de site oorlogsverhalen en oorlogsdagboeken gedeeld.

75 jaar vrijheid

Op 2 april is Oldenzaal bevrijd door de Engelsen en de Canadezen. Ondanks dat de georganiseerde activiteiten vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet doorgaan, vindt een sobere herdenking plaats in het kader van 75 jaar vrijheid in Oldenzaal. Zo legt burgemeester Patrick Welman bloemen bij de graven van de geallieerden, leest Sara Assen (leerling van de Nutsschool) een gedicht voor en zijn de klanken van beiaardier Hylke Banning over de stad te horen.

Magazine

Als onderdeel van 75 jaar vrijheid is vorige maand het magazine Oorlogskind in Oldenzaal verschenen op initiatief van de werkgroep Oorlogsverhalen Oldenzaal. De website is een initiatief van Mariët Blokhuis, met medewerking van de werkgroep.