Dinsdag 11 juli starten de werkzaamheden op Jufferbeek Zuid fase II

10 juli 2017

Dinsdag 11 juli start aannemer Reef Infra met de laatste fase van Jufferbeek-Zuid. De huidige Hazewinkelweg krijgt een nieuwe aansluiting op het nieuwe bedrijventerrein. Hiervoor moet de gehele rijbaan worden opgebroken. Dit biedt dan tegelijkertijd de kans om de huidige inrichting aan te passen. Op het nieuwe kruispunt Hazewinkelweg-Jufferbeek Zuid wordt een nieuwe middengeleider aangebracht op de Hazewinkelweg. Hierdoor kan het verkeer richting het nieuwe bedrijventerrein voorsorteren. Tevens krijgt de kruising een nieuwe ingang van het gemeentelijke gronddepot.

Reef Infra start met het leggen van het riool op het toekomstige bedrijventerrein. Na de bouwvak gaat de aannemer verder met het opbreken van de kruising Hazewinkelweg. De verkeersgebruikers worden door middel van tekstborden tijdig over de afsluiting geïnformeerd. De nutsbedrijven gaan werkzaamheden uitvoeren aan het kabel- en leidingnetwerk. Deze werkzaamheden starten op 7 augustus 2017.

Jufferbeek-Zuid fase II

Jufferbeek-Zuid is een nieuw industrieterrein met een regionale functie en ligt tussen de Hazewinkelweg, de spoorlijn Oldenzaal-Zutphen, de N342 en de A1. De ontwikkeling van Jufferbeek-Zuid is door de economische recessie gestagneerd. Echter door de toenemende vraag van gronden voor bedrijven is de ontwikkeling van fase II belangrijk.   

jufferbeek zuid