Doorgang Deurningerstraat - Langestraat in ere hersteld

15 januari 2019

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van het winkelcentrum In den Vijfhoek (Unibail Rodamco Westfield) om de doorgang tussen Hofstraat – Langestraat en de opening richting de Deurningerstraat mogelijk te maken. Hierdoor wordt het historische stratenpatroon van Oldenzaal in ere hersteld. Wethouder Alida Renkema is tevreden over de uitkomsten van de onderhandelingen: “Met deze overeenkomst is letterlijk en figuurlijk een belangrijke doorbraak gerealiseerd. De doorsteek naar de Langestraat maakt onderdeel uit van een ingrijpende herstructurering van onze binnenstad die erop gericht is om het centrum nog bruisender en vitaler te maken. Dat kan alleen als we onze krachten verenigen en écht samenwerken; daar is dit een prachtig voorbeeld van.”

In 2016 is besloten om de overdekte passages van In den Vijfhoek, waaronder de toegang vanaf de Deurningerstraat, aan de openbaarheid te onttrekken. De passage richting Deurningerstraat werd in 2017 afgesloten in het belang van de revitalisatie van het winkelcentrum In den Vijfhoek. In oktober 2017 is door de gemeenteraad gevraagd om varianten te onderzoeken om de “poot” richting de Deurningerstraat te slopen. Daardoor zou een verbinding tussen de Hofstraat en Langestraat mogelijk worden en een opening richting de Deurningerstraat. Afgelopen tijd is in overleg tussen de gemeente en Unibail Rodamco Westfield (URW) de mogelijkheid gecreëerd om bovengenoemde doorgangen mogelijk  te maken. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van het winkelcentrum en hierdoor wordt het historisch stratenpatroon rondom het winkelcentrum in ere hersteld. Hiermee wordt een ambitie uit het Masterplan Binnenstad ingevuld.

Verhuizing bibliotheek

Parallel aan de afspraak is overeenstemming bereikt tussen URW en de Bibliotheek over hernieuwde afspraken over de verhuizing naar In den Vijfhoek. Het college van B&W heeft vandaag besloten een voorstel te doen aan de gemeenteraad om een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen (€ 217.000) voor de verhuizing van de bibliotheek naar het winkelcentrum. Ook URW doet een aanzienlijke bijdrage om de verhuizing mogelijk te maken. De bijdrage van de gemeente is aanvullend op de reeds in 2016 beschikbaar gestelde bijdrage in de verhuiskosten van € 300.000. Om een bibliotheek te realiseren die klaar is voor de toekomst bleek de indicatieve kostenraming uit 2016 niet toereikend. De kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door meer bouwkundige werkzaamheden en prijsstijgingen. Wanneer de gemeenteraad instemt met een additionele bijdrage van de gemeente, kan de huurovereenkomst tussen URW en de bibliotheek worden getekend.

Start uitvoering revitalisatie voor de zomer van 2019

URW dient de omgevingsvergunning voor de verbouw in nadat de gemeenteraad heeft besloten over het aanvullend krediet, zodat nog rond de zomer van 2019 de verbouw kan starten. Als de vergunningaanvraag loopt, zal de gemeente dit voorjaar de ruimte rondom het winkelcentrum aan de zijde van de Vestingstraat voor verbouw geschikt maken. De gemeente zal starten met de kap van bomen ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen. Ook worden de hoogteverschillen dan verwijderd.