Duurzame maatregelen voor gemeentelijke gebouwen

07 september 2017

In het coalitieakkoord zijn de duurzaamheidsambities van dit college vastgelegd. Wij willen vol enthousiasme het goede voorbeeld geven en inwoners en bedrijven uitdagen om mee te doen.

Wij zijn begonnen met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Er is in en om het stadhuis en de gemeentewerf aan de Lübeckstraat geïnvesteerd in duurzame maatregelen die zichzelf binnen een redelijke termijn terugverdienen. De gebouwen zijn ondermeer voorzien van zonnepanelen en de verlichting is aangepast. In de volgende fase, die nu van start gaat, worden maatregelen voorbereid voor acht gebouwen die ook eigendom zijn van de gemeente. Het gaat daarbij ondermeer om het gebouw van De Beurs aan de Lübeckstraat, Stadstheater De Bond aan de Molenstraat en de gymzaal aan de Helmichstraat. De voorbereidingen worden getroffen in goed overleg met de huurders en nog dit jaar - met een uitloop naar 2018 - uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is een investering nodig van € 585.000. De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan het aanpassen van de verlichting van de gemeentewerf aan de Lübeckstraat. Ook wordt gekeken of er nog duurzame aanpassingen mogelijk zijn aan het warmte- en koelingssysteem. In het stadhuis zijn op de isolatie van de vloer na alle maatregelen afgerond.

Acht Oldenzaalse gebouwen worden aangepakt

Voor fase 2 is een energiescan gemaakt van tien gebouwen. Voor de aanpassingen bij acht van deze gebouwen wordt nu een krediet aangevraagd. Voor de andere twee gebouwen is meer onderzoek nodig of blijkt uit de energiescan dat aanpassingen niet rendabel zijn. De maatregelen zijn op hoofdlijnen bepaald en daarbij zijn de verwachte besparingen in kaart gebracht. Een aantal gebouwen is verhuurd. In goed overleg met de huurders worden de maatregelen uitgewerkt en worden ook afspraken gemaakt over de energiekosten en terugvloeiing van de besparingen voor de dekking van de maatregelen.

Nog niet energieneutraal

De maatregelen die voorgesteld worden kunnen niet zorgen voor helemaal energie-neutrale gebouwen. Omdat Oldenzaal die ambitie wel heeft betekent dat dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Een voorstel met aanvullende maatregelen wordt nu voorbereid, bijvoorbeeld in de vorm van een zonnepark.

zonnepaneel