Ecologisch maaien is goed voor de natuur

30 juni 2022


Binnen de bebouwde kom maaien we 1 tot 4 keer per jaar het gras. Terwijl we de speeltuintjes 20-30 keer per jaar maaien. 

We beschermen biodiversiteit

In onze gemeente is volop natuurschoon te vinden. Daar zijn we niet alleen trots op, maar ook heel zuinig. Want een groener Oldenzaal is een mooier Oldenzaal. Het beschermen en bevorderen van biodiversiteit is dan ook een belangrijk speerpunt. We gebruiken geen chemische middelen bij het bestrijden van onkruid en maaien we de bermen en wadi’s op momenten die gunstig zijn voor de flora en fauna. Zo zorgen we voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving voor onze planten, onze dieren én voor u als inwoner. 

Ecologisch maaien houdt rekening met de verschillende grassen- en plantensoorten

Dit betekent dat we op bepaalde plekken vaker maaien dan op andere plekken en daarbij heel goed kijken wat de biodiversiteit in onze gemeente ten goede komt. Vroege bloeiers als boerenwormkruid, speenkruid en fluitenkruid maaien we eind juni. Een eventuele tweede maaigang vindt begin oktober plaats, om late bloeiers als koninginnenkruid een kans te geven. Door ecologisch te maaien en het maaisel direct af te voeren, krijgt vooral de kruidige en bloemrijke begroeiing meer kans. Veel natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals verschillende soorten wantsen, gaasvliegen, zweefvliegen, roofkevers en sluipwespen zijn hierbij gebaat. En natuurlijk maaien we de speeltuintjes, trapveldjes, bij scholen en de hondenlosloopgebieden gewoon 20 tot 30 keer per jaar. Want kinderen (en honden) moeten natuurlijk wel kunnen blijven spelen.

Bekijk op de kaart wanneer wij het gras in uw omgeving komen maaien.