Een goede zorgverzekering is belangrijk

16 november 2020


Samen met Menzis biedt de gemeente Oldenzaal mensen met een chronische ziekte of handicap én met een laag inkomen en hoge zorgkosten een collectieve verzekering aan. Menzis geeft u daarbij korting en als gemeente betalen we een deel van de premie.

Met deze verzekering, genaamd GarantVerzorgd 3, kunnen chronisch zieken en gehandicapten de zorgkosten in de hand houden. U komt alleen in aanmerking voor deze verzekering als uw inkomen lager is dan 130% van de geldende bijstandsnorm. Uw vermogen is niet van belang.

Voordelen GarantVerzorgd 3

De aanvullende verzekering kent een aantal voordelen:

  • Voor een aantal kosten geldt een uitgebreidere vergoeding.
  • GarantVerzorgd 3 biedt een uitgebreidere dekking (de extra kosten daarvan zijn voor de gemeente).
  • Het eigen risico ter hoogte van € 385,00 wordt volledig vergoed (bedrag 2021).
  • Deelnemers krijgen 5% korting op de basisverzekering en 9% korting op de aanvullende verzekering.
  • De eigen bijdrage aan het CAK voor een Wmo-voorziening wordt vergoed tot € 300,00 per jaar.

Voor deze aanvullende verzekering geldt geen keuringsvereiste. U kunt ook kiezen voor een ander minder uitgebreid pakket: GarantVerzorgd 1 en 2. Ook dan ontvangt u de collectiviteitskortingen, maar wordt het eigen risico van € 385,00 niet vergoed.

Meer informatie of deelnemen?

Ga naar www.gezondverzekerd.nl; selecteer uw gemeente en meld u aan. Of bel met de Overstap-Coach van Menzis, telefoon (088) 222 40 80. U kunt nog overstappen tot 1 januari 2021.

Meer algemene informatie over de zorgverzekering?
Kijk op www.uitlegzorgverzekering.nl