Eenduidige afspraken over beheer buitensportaccommodaties in Oldenzaal

20 september 2022


Sporten in verenigingsverband is van onschatbare waarde voor veel Oldenzalers. Daarvoor zijn voldoende geschikte en goed onderhouden accommodaties nodig. Voor het beheer en onderhoud van de accommodaties zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen verenigingen en gemeente. In de loop van de jaren zijn verschillen ontstaan tussen de afspraken die er zijn met de diverse buitensportverenigingen. Het college heeft besloten om deze verschillen nader te laten onderzoeken door adviesbureau Synarchis. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor een toekomstbestendig beheermodel voor buitensportaccommodaties, verenigingen en de gemeente.

Het onderzoek richt zich op de accommodaties voor buitensporten waar de gemeente op één of andere manier betrokken is bij het beheer. Bijvoorbeeld in de rol van eigenaar/verhuurder, subsidie-verstrekker of als uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke opties er zijn voor een toekomstbestendig beheermodel. Ook zal het onderzoek zich richten op standaardisatie van de huidige afspraken, met als doel een gelijk speelveld voor alle buitensportverenigingen.

Uitnodiging voor verenigingen

Adviesbureau Synarchis gaat de komende periode in gesprek met de verenigingen. De verenigingen ontvangen hiervoor per brief een uitnodiging. Het streven is om nog voor het einde van dit jaar een volledig advies klaar te hebben liggen.