Energiefonds voor verduurzaming van bedrijven en maatschappelijke organisaties verlengd

07 juni 2022

Met het Oldenzaals Energiefonds kunnen bedrijven, verenigingen en stichtingen een zeer voordelige lening krijgen voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen, zoals: isoleren en het plaatsen van zonnepanelen, HR+++glas of LEDverlichting. Vanwege de huidige energieprijzen, aangescherpte wet- en regelgeving is de verwachting dat de belangstelling voor het Energiefonds de komende jaren zal toenemen. Het college heeft daarom besloten het Oldenzaals Energiefonds voort te zetten.

Energielabel C voor kantoren 

Volgens de verplichting van het landelijke ‘Bouwbesluit 2012’ moeten kantoorgebouwen per 1 januari 2023 over minimaal energielabel C beschikken. Voldoet het kantoorgebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Veel organisaties worden hiermee verplicht hun kantoorpanden te verduurzamen. Meer informatie is te vinden op het energieloket van de gemeente Oldenzaal via www.oldenzaal.nl/energieloket.

Energiebesparingsplicht

Volgens de huidige geldende milieuregelgeving moeten bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kwh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, energiebesparende ‘Erkende Maatregelen’ (EML) met een maximale terugverdientijd van vijf jaar treffen. Het gaat hierbij om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld door het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van het gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. 

Oldenzaals Energiefonds

Het Oldenzaals Energiefonds kan organisaties helpen met een voordelige lening. Naast bedrijven en instellingen kunnen ook maatschappelijke organisaties hiervan gebruik maken. Maatschappelijke organisaties krijgen een aanvullende korting op de rente. Meer informatie over het Oldenzaals Energiefonds is te vinden op www.oldenzaal.nl/oldenzaals-energiefonds.