Energietoeslag verhoogd tot € 1.300 voor inwoners met een lager inkomen

28 juli 2022


De energieprijzen zijn flink gestegen. Steeds meer huishoudens kunnen de energierekening maar moeilijk betalen. Het Rijk stelt extra geld beschikbaar om dit te compenseren. Huishoudens met een laag inkomen komen in aanmerking voor een verhoging van de eenmalige toeslag. In totaal komt de energietoeslag op € 1300 per huishouden.

Om de hoge energiekosten te compenseren kunnen huishoudens met een lager inkomen in aanmerking komen voor een toeslag van € 1.300. Huishoudens die al een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen krijgen een nabetaling van € 500 en hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. De verwachting is dat deze nabetaling in september wordt overgemaakt. Deze huishoudens ontvangen een beschikking met alle informatie. Bij aanvragen waarover de gemeente ná 1 september 2022 een besluit neemt wordt het totaalbedrag van € 1.300 in één keer uitgekeerd.

Voorwaarden

Om voor de toeslag in aanmerking te komen moet een huishouden aan enkele voorwaarden voldoen:

  • de aanvrager heeft een contract bij een energieleverancier
  • het inkomen is niet hoger dan € 1.256,08 per maand (voor een alleenstaande of alleenstaande ouder) of € 1.794,40 per maand (voor een echtpaar). Is de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de volgende grensbedragen: € 1.397,27 per maand (voor een alleenstaande of alleenstaande ouder) en € 1.892,81 per maand (voor een echtpaar). (alle bedragen vanaf 1 juli 2022)

Automatische betaling

Inwoners die al een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen, krijgen automatisch een aanvullend bedrag van € 500. Ze hoeven daarvoor geen aanvraag in te dienen. Ook inwoners die al een aanvraag indienden maar nog geen besluit hebben ontvangen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen.

Aanvragen

Inwoners die geen uitkering van de gemeente Oldenzaal ontvangen, maar wel een laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor de toeslag als zij een energiecontract op hun naam hebben. Bijvoorbeeld inwoners met een lage WW- of AOW-uitkering of lage arbeidsinkomsten. Aanvragen kan op de gemeentelijke website. Ook kan een formulier worden opgehaald bij de receptie van het stadhuis. Dit kan nog tot en met 31 december 2022.