Feestelijke uitreiking van 1e Oldenzaalse participatieverklaringen

05 april 2019

Vanmorgen feliciteerde wethouder Rob Christenhusz de eerste 20 deelnemers met hun participatieverklaring. Die verklaring wordt uitgereikt aan statushouders (erkende vluchtelingen) in Oldenzaal die 10 workshops hebben gevolgd ter voorbereiding op hun inburgering. Gemeente Oldenzaal organiseert die workshops om de deelnemers kennis te laten met de voorzieningen in Oldenzaal als het gaat om onderwijs, gezondheidszorg én om hen te helpen bij sociale en digitale vaardigheden. Het was de eerste keer dat de gemeente deze workshops heeft aangeboden.

Alle statushouders in Nederland tekenen een participatieverklaring, vooruitlopend op hun inburgering. De verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. Vóór het tekenen van de verklaring zijn statushouders verplicht om minimaal één workshop te volgen over de inhoud van de verklaring. De gemeente Oldenzaal heeft dit uitgebreid (per 1 januari jl) en verwacht dat de deelnemers 10 workshops bijwonen.

‘Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Oldenzaal gelukkig kan zijn. Daar hoort een goede voorbereiding bij op de inburgering. Een nieuw bestaan opbouwen is een hele klus en daarom geven wij de statushouders in Oldenzaal extra ondersteuning. Ik ben ervan overtuigd dat deze extra inzet aan de ‘voorkant’ latere problemen voorkomt én voor een betere integratie zorgt’, aldus wethouder Rob Christenhusz. Met de participatieverklaring op zak kunnen de deelnemers beginnen aan het officiële inburgeringsprogramma, waarbij de nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal.

Workshops: van onderwijs tot financiën
Voor Oldenzaal was dit programma een primeur. De uitvoering en organisatie van de workshops was in handen van Stichting Palet, in opdracht van de gemeente. In de workshops zijn de volgende onderwerpen behandeld: inburgering, onderwijs, gezondheidszorg, interculturele samenleving, digitale vaardigheden, participatiewet, voorzieningen in Oldenzaal, in en om het huis, financiën & budgettering en e-portfolio. Het uitgebreide programma is goed bevallen bij deelnemers en organisatoren en de gemeente is dan ook van plan om deze opzet voort te zetten.