Financiële problemen? De gemeente kan u helpen

28 mei 2019

Bij huishoudens waar financiële problemen zijn, gaat de gemeente Oldenzaal, eerder dan voorheen, hulp aanbieden. Door op tijd problemen te signaleren en contact te zoeken met de betreffende inwoners, wil de gemeente voorkomen dat schulden oplopen en grotere financiële problemen ontstaan. Deze nieuwe aanpak is een proef en duurt tot 1 januari 2021.

Hulp zoeken is lastig

Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de vijf huishoudens financiële problemen heeft. Bij de helft hiervan gaat het om lichte problematiek, bij de andere helft zijn er al ernstige problemen. De drempel om hiervoor zelf hulp te zoeken, is voor de meeste mensen te hoog. Zij melden zich pas als de situatie ver uit de hand is gelopen.

Vroeg signaleren van achterstanden

Met de pilot wil de gemeente Oldenzaal deze problemen voor zijn. In samenwerking met nutsbedrijven, zorgverzekeraars, het gemeentelijk belastingkantoor en de woningbouwvereniging neemt de gemeente contact op inwoners waarvan bekend is dat zij betalingsproblemen hebben.

80% gaat in op hulp

De aangeboden hulp is uiteraard niet verplicht; inwoners bepalen zelf of ze op de hulp ingaan. Bij vergelijkbare pilots in Nederland blijkt dat de meeste mensen blij zijn met het bezoek van de gemeente. Ruim 80% van de huisbezoeken leidt uiteindelijk tot een plan om schulden aan te pakken.

Heeft u vragen, dan kunt u ook zelf contact opnemen met de gemeente Oldenzaal: telefoon (0541) 58 81 11.