Financiële problemen door coronavirus

18 maart 2020

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën en begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat kan, omdat in goede tijden de schuld naar beneden is gebracht.

Meer informatie

Meer over deze maatregelen leest u op de website de Rijksoverheid

Regionale organisatie zelfstandigen

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het Coronavirus of dreigt u in de problemen te raken? Dan kunt u contact opnemen met ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). ROZ is er voor ondernemers in financiële problemen, ook vanwege het Coronavirus. ROZ geeft advies en bekijkt of ondersteuning mogelijk is op grond van het Bbz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Het Bbz is een overheidsregeling en kent twee ondersteuningsmogelijkheden: een inkomensaanvulling en een krediet. Heeft u inmiddels schulden opgebouwd als ondernemer? Ook dan kan ROZ u wellicht helpen. 

Het kabinet heeft  besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Eén van die maatregelen is de tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen die ROZ uitvoert voor bijna alle Twentse en Achterhoekse gemeenten.

LET OP! Het ministerie van SZW bekijkt nog hoe dit zo snel en goed mogelijk ingevoerd kan worden. Op het moment dat ROZ hier meer duidelijkheid over heeft, wordt dit vermeld op hun website. Lees meer op de website van ROZ.