Gemeente Oldenzaal blijft volop werken aan bestrijding overlast

02 juli 2019

Op dit moment heeft de gemeente al meer dan 700 meldingen ontvangen, ten opzichte van 211 meldingen over héél 2018. Aangezien de overlast dermate groot is en omwille van de volksgezondheid wordt er met 6 ploegen tegelijk volop in de stad gewerkt aan het wegzuigen van de rupsen. Er begint wat grip te komen op de plekken met de hoogste prioriteit, namelijk de scholen, speelplekken, gezondheidscentra en locaties met een hoge concentratie mensen. Dat betekent dat er nu ook wat meer capaciteit kan worden ingezet op de drukke voet- en fietspaden, nesten vlakbij woningen en parken. Doorgaande wegen en overige locaties in stedelijk gebied hebben nog steeds de laagste prioriteit. Aangezien er soms wel 30 nesten in één boom kunnen zitten, is dit zeer kostbaar en tijdrovend. Het college schat de totale kosten van de bestrijding op dit moment in op € 100.000,- tot € 150.000,-.

Begin juni is de gemeente, naast de inzet van 5 eigen medewerkers, gestart met de inzet van 3 externe ploegen (6 personen). De plaagdruk bleek echter zodanig dat er is opgeschaald naar 6 externe ploegen (11 personen). Deze ploegen werken nu dagelijks zo’n 8 uur waarbij de werktijden variëren: sommige ploegen beginnen om zes uur ’s ochtends en werken door tot half drie, andere ploegen werken van acht tot half vijf. Aannemer Groot Groener bijvoorbeeld werkt ook op zaterdag van negen tot half vier. In totaal hebben deze ploegen op dit moment ongeveer 450 uur gemaakt. De ambtelijke inzet, dus eigen medewerkers van de gemeente, ligt rond de 590 uur op dit moment.

 

Biodiversiteit

De gemeente heeft de laatste jaren ingezet op meer biodiversiteit. Hierdoor verbetert de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals vogels, vleermuizen en diverse soorten insecten. Ook zijn er dit voorjaar op verschillende locaties in Oldenzaal mezenkasten opgehangen. De effecten hiervan zijn echter nog niet toereikend.

Samenwerking Twentse gemeenten

De gemeente heeft vooralsnog geen biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen ingezet, aangezien deze niet soortselectief werken en de gevolgen voor de leefomgeving onvoldoende bekend zijn. Wel heeft het college het initiatief genomen om op Twentse schaal het probleem gezamenlijk op te pakken en hiervoor contact gezocht met de Twentse gemeenten. Tevens wordt de samenwerking gezocht met de Provincie Overijssel.