Gemeente Oldenzaal wil dat ‘boomvandalisme’ stopt

12 december 2018

De gemeente roept inwoners op om een melding te doen als men overlast ondervindt van bomen in plaats van het heft in eigen hand te nemen door bomen in Oldenzaal moedwillig te vernielen. De groenstructuur is een wezenlijk onderdeel van onze stad waar de gemeente zuinig op wil zijn. De afgelopen jaren heeft het vandalisme aan bomen de gemeente – en daarmee alle inwoners – behoorlijk wat geld gekost. Het veiligstellen, kappen, afvoeren en het herplanten en verzorgen van een nieuwe boom kost Oldenzaal ongeveer 5000 Euro. In de afgelopen jaren zijn acht gevallen van vandalisme bekend. Sommige van de vernielde bomen hadden een cultuurhistorische waarde voor Oldenzaal die door de het vandalisme verloren is gegaan.

Aanleiding voor deze oproep is ondermeer een kapvergunning die onlangs moest worden aangevraagd voor een honderd jaar oude Zomereik in de wijk de Essen. Reden: drie boorgaten waardoor vermoedelijk een giftige stof is toegediend met als gevolg het sterven van de boom. Het is niet de eerste keer dat bomen op deze manier worden aangetast. Van het vandalisme is aangifte gedaan bij de politie, want dit soort vandalisme is natuurlijk onacceptabel. Meldingen van overlast kunnen gedaan worden via de website van de gemeente of via de Buiten Beter-app.

Onveilige situaties voorkomen

De gemeente wil ook de onveilige situaties voorkomen die ontstaat door deze vorm van vandalisme. Een dode boom is kwetsbaarder voor weersinvloeden zoals wind, sneeuw en hitte. De kans op omvallen of vallende takken is daardoor veel groter. Vooral als het om een boom gaat waar veel mensen langslopen of fietsen. Gelukkig zijn er tot dusver geen ongelukken gebeurd. Boomconsulent Joost Rikhof neemt direct de nodige veiligheidsmaatregelen zodra is geconstateerd dat een boom afsterft: "We korten de takken van de boom voor de zekerheid minimaal vijftig procent in, waardoor mechanische belasting - denk aan trekken en duwen - en windbelasting worden gereduceerd. Vervolgens monitoren we de boom als er nog een kans is dat hij zich herpakt."