Gemeente stimuleert nieuwbouw sociale huurwoningen

07 november 2018

De gemeente stimuleert met € 250.000,- de nieuwbouw van sociale huurwoningen door WBO Wonen aan de Burgemeester Storkstraat en in het woongebied Stakenbeek. WBO bouwt in woongebied Stakenbeek 15 sociale huurwoningen. Op de locatie van de Burgemeester Storkstraat – Kistemakerstraat bouwt WBO een appartementencomplex met 21 sociale huurappartementen.

Levensloopbestendig en energiezuinig

De bijdrage van de gemeente is bedoeld voor de het realiseren van levensloopbestendige en energiezuinige sociale huurwoningen. In de op 11 augustus 2016 ondertekende prestatieafspraken wonen 2016-2020 hebben de gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Blij Wonen afspraken gemaakt over een toekomstbestendige voorraad sociale huurwoningen. De gemeente zet vanuit de middelen prestatieafspraken wonen 250.000,- in voor de nieuwbouw. Deze middelen waren oorspronkelijk bedoeld voor het realiseren van minimaal 25 levensloopbestendige en energiezuinige sociale huurwoningen door WBO.

Woonvisie

In de woonvisie Oldenzaal, die in februari 2016 door de raad is vastgesteld, is aangegeven dat de gemeente de realisering van woondoelen in Oldenzaal stimuleert door de inzet van de opgebouwde middelen vanuit de prestatieafspraken wonen en stedelijke vernieuwing. Daarbij wordt aangesloten bij de vijf speerpunten in de woonvisie en de nieuwe woonafspraken. Enerzijds betreft dit het bevorderen van de betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale huurwoningen. Anderzijds kunnen de middelen voor stedelijke vernieuwing worden ingezet voor de aanpak van de openbare ruimte na sanering van rotte kiezen in de stad en de aanpak van openbare ruimte aansluitend bij het Masterplan Binnenstad en overige binnenstedelijke locaties.

Start eind 2018 / begin 2019

De omgevingsvergunning voor de woningen aan de Burgemeester Storkstraat en de overeenkomst met WBO Wonen voor de woningen in het woongebied Stakenbeek zijn zo goed als rond. De woningbouw op beide locaties start eind 2018 / begin 2019.