Gemeente verdubbelt het aantal uren vakleerkracht bewegingsonderwijs

25 juli 2017

Het college van burgenmeester en wethouders stelt € 25.000,- extra beschikbaar voor BoesCoolFit om voor een jaar extra uren voor een vakleerkracht in te zetten. Uit onderzoek van BoesCoolFit bleek dat er een groeiende behoefte is aan vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Met dit extra geld kan BoesCoolFit komend schooljaar een tweede buurtbeweegcoach als vakleerkracht aanstellen. Hiermee krijgt het bewegingsonderwijs in Oldenzaal een kwaliteitsimpuls.

De gemeente wil komend schooljaar samen met de besturen van de scholen in het primair onderwijs zoeken naar een structurele oplossing. Om er samen voor te zorgen dat de gymlessen op school leuk, leerzaam en uitdagend blijven. BoescoolFit kan komend schooljaar  met ruim 30 uur vakleerkracht bewegingsonderwijs per week beter aan de vraag van de basisscholen voldoen en het plezier aan bewegen bij het basisschoolkind terugbrengen.