Gemeentelijke groenprojecten worden tijdelijk bloemenlinten!

24 april 2020


De gemeente Oldenzaal stelt de aanleg van enkele groenstroken aan de Dr. Ariënsstraat/ Dr. Nolenstraat/ Stadsweide, Plan Stakenbeek en Winkelcentrum De Thij uit tot het najaar. De toekomstige groenstroken worden dit voorjaar ingezaaid met een bloemenzaadmengsel die bijen en vlinders aantrekken.

Klimaatverandering, de droge zomers en de gevolgen van het coronavirus laten ook in de groene wereld hun invloed gelden, waardoor we het aanplanten van de definitieve beplanting binnen genoemde projecten moet uitstellen tot het najaar. Doordat onze kwekers en leveranciers door ziekte van hun medewerkers uitval hebben, kunnen zij moeizamer planten leveren. En daarbij: dit voorjaar is opnieuw te droog voor het planten van struiken en bomen.

Om toch wat groei en bloei in de groenstroken te hebben is besloten ze tijdelijk in te zaaien met een bloemenmengsel. Dit bloemenmengsel zal hoofdzakelijk bestaan uit éénjarige bloemen, welke zeer geschikt zijn als voedselbron voor insecten. Voor met name bijen en vlinders. We creëren hiermee kleurige bloemenlinten. We sluiten hierbij aan bij de landelijke actie “Dag van de aarde” op 22 april 2020. Het inzaaien van bloemenlinten gebeurt binnenkort.

Gratis bloemzaden voor uw tuin

De Groene Loper Oldenzaal – Losser ondersteunt deze actie samen met de Imkersbond Oldenzaal-Losser en De Höfte om daar waar mogelijk bloemenlinten te zaaien in de openbare ruimte, maar ook in uw eigen tuin. Heeft u een zonnig plekje in uw eigen tuin dat u ook wilt inzaaien, geef dan het aantal m², de locatie en e-mailadres door aan jan.oldekamp@gmail.com. U krijgt een bericht van hem wanneer u het aangevraagde bloemenzaad gratis kunt ophalen.