Gemeenten verkennen regionaal warmtenet in Twente

05 maart 2021

De gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal verkennen onder begeleiding van de Provincie onder welke voorwaarden en condities de ontwikkeling van een regionaal warmtenet in Twente mogelijk en wenselijk is om onze huizen in de toekomst kunnen verwarmen. 

De Twentse gemeenten hadden in de concept Regionale Energie Strategie (RES) Twente al vastgelegd dat de mogelijkheden voor een regionaal warmtenet nader onderzocht zouden worden. De gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal zouden in de toekomst mogelijk aangesloten kunnen worden op een regionale warmtenet en zijn een onderzoek gestart.

Verkenningsfase 

Op dit moment bevinden de gemeenten zich in de verkenningsfase en oriënteren zich onder meer op de mate van sturing die nodig is. Ook laten zij onderzoek doen naar de meest kostenefficiënte verdeling van warmte over de regio. Via een belangstellingsregistratie wordt er gekeken welke marktpartijen geïnteresseerd zijn in het (mede)ontwikkelen van een regionaal warmtenet. De gemeenten willen eerst alle kansen en belemmeringen rondom een regionaal warmtenet in Twente goed in beeld hebben. 

Initiatief consortium

Twence, Cogas en Ennatuurlijk hebben gezamenlijk het initiatief genomen om met een plan te komen dat op hoofdlijnen schets hoe een regionaal warmtetransportnet eruit zou kunnen zien. Daarnaast verkennen zij de technische en economische haalbaarheid van een regionaal warmtenet. Dit plan gaat over een hoofdleiding, waar lokale distributieleidingen voor warmte aan gekoppeld kunnen worden. De gemeenten hebben de eerste verkennende gesprekken met deze drie partijen gevoerd. 

Intentieverklaring

Wanneer de verkenningsfase is afgerond en de uitkomsten voor een regionaal warmtenet positief zijn wordt naar een intentieovereenkomst toegewerkt. De Provincie heeft aangegeven het proces tot een mogelijke intentieverklaring te zullen begeleiden.

NB: Tijdens de verkenningsfase treedt de gemeente Oldenzaal als woordvoerder op namens de zes gemeenten.