Gemeenteraadsvergadering 20 september

15 september 2021


Maandag 20 september staat er weer een gemeenteraadsvergadering op de planning. De onderwerpen die maandag op de agenda staan, zijn hieronder te lezen. Vanwege de huidige coronamaatregelen is het op 20 september nog niet mogelijk de raadsvergadering fysiek bij te wonen, wij hopen u bij de eerst volgende vergadering weer fysiek te kunnen ontvangen, updates hierover ontvangt u t.z.t. U kunt de vergadering van 20 september online volgen. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda:

 • Vacature voorzitter Auditcommissie

 • Voorstel tot vaststellen van de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten

 • Voorstel tot het kennisnemen van de Beleidsrapportage 2021

 • Voorstel continuering starterslening Oldenzaal

 • Kredietvoorstel renovatie banen Tennisvereniging Quick

 • Voorstel intrekken notitie Coffeeshopbeleid Oldenzaal 2007 en kennis te nemen van Coffeeshopbeleid Oldenzaal 2021

 • Voorstel Kredietaanvraag Oude Rondweg

 • Voorstel beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Vrije school De Zevenster

 • Voorstel voorbereidingskrediet vervroegde uitvoering haalbaarheidsonderzoek huisvesting Twents Carmel College

 • Voorstel Evaluatieverslag archief Oldenzaal 2020 (KPI)

 • Voorstel kennis te nemen stand van zaken t.a.v. opgelegde geheimhoudingen door de gemeenteraad