Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

02 maart 2018

Mee mogen beslissen is een belangrijk recht in onze democratie. Een recht dat je - als je 18 jaar of ouder bent - op woensdag 21 maart a.s. in de praktijk kunt brengen, want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Laat je stem horen!

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan verschillende politieke partijen een college vormen. Welke partijen dat zijn, hangt onder meer af van de uitslag en dus ook van jouw stem. De nieuw gevormde gemeenteraad bepaalt samen met het college van B&W de komende jaren het beleid ondermeer op gebieden als openbare orde & veiligheid, stedelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, zorg, afvalinzameling, sportvoorzieningen en arbeidsmarkt. Door te stemmen kun je daar invloed op uitoefenen. Laat je stem daarom niet verloren gaan!

Referendum

Via het raadgevend referendum kun je laten weten wat je van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vindt. Als een meerderheid van de kiezers tegen is en de opkomst is ten minste 30%, dan moeten regering en parlement opnieuw naar de wet kijken en besluiten of de wet al dan niet wordt ingetrokken. Meer informatie over het raadgevend referendum en de Wiv vind je op www.referendum-commissie.nl.

Dag van de verkiezing

  • Op de dag van de verkiezingen zijn de stembureaus van 7.30 - 21.00 uur geopend.
  • Op de stempassen - die je uiterlijk twee weken van tevoren thuis ontvangt - staat waar voor jou het dichtstbijzijnde stemlokaal is, maar binnen de gemeente kun je bij ieder stembureau terecht. Op de website www.oldenzaal.nl/verkiezingen vind je waar de stembureaus precies zijn.
  • Als je gaat stemmen, neem dan je stempassen mee en een geldig identiteitsbewijs (je paspoort, je rijbewijs of je identiteitskaart). Heb je geen stempas ontvangen, of ben je deze kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk bij team verkiezingen een nieuwe aan.

Stadhuis op verkiezingsavond geopend

Op woensdag 21 maart is het stadhuis vanaf 21.00 uur geopend voor geïnteresseerden in de verkiezingsuitslag. Gedurende de avond zullen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt worden. Dit zijn de voorlopige uitslagen op partijniveau. Op vrijdag 23 maart wordt om 10.00 uur tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve uitslag op partij- en kandidaatsniveau vastgesteld.

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen

Misschien weet je al op welke partij of kandidaat je wilt stemmen. Als je dat nog niet weet, dan kun je onder meer op de volgende manieren meer informatie krijgen.

  • Twee weken voor de verkiezingen ontvangen alle huishoudens in Oldenzaal een verkiezingskrant waarin de partijen zich presenteren, die krant is vanaf dat moment ook op www.oldenzaal.nl/verkiezingen te vinden.
  • Impuls organiseert op 7 maart vanaf 19.00 uur een debatavond over democratie speciaal voor jongeren. Daarbij ben je van harte welkom! Je kunt je daarvoor aanmelden via s.kassens@impuls-oldenzaal.nl of stuur een appje naar Lisa 06 118 588 32.
  • Op maandagavond 19 maart is er om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) een verkiezingsdebat in de hal van het stadhuis - georganiseerd door TC Tubantia en Twente FM.

En natuurlijk voeren de verschillende politieke partijen in de periode tot 21 maart campagne. De verkiezingsprogramma’s zijn te vinden op de websites van de partijen. De partijen die in Oldenzaal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn: WG, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 (de kandidatenlijst is te vinden op www.oldenzaal.nl/verkiezingen).

Brief aan 18+-ers

Alle Oldenzalers die voor het eerst mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen rond 1 maart een brief van burgemeester Theo Schouten met informatie over de verkiezingen.

Meer informatie

Heb je vragen over de verkiezingen, neem dan gerust contact op met het team verkiezingen via e-mail info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11 of stel je vraag aan ons via facebook, twitter (@StadOldenzaal) of WhatsApp (06 22 86 03 83).