Gezamenlijk verenigingsgebouw voor Peerke Donders en OTDIB

03 december 2019

Los van elkaar vroegen Scouting Peerke Donders en de Oldenzaalse Turkse Democratische Arbeiders Vereniging (OTDIB) bij de gemeente om andere huisvesting. De gemeente zag een mooie kans om hen te helpen, omdat een leegstaand gebouw van de gemeente (het  NIVON-gebouw aan de Thijlaan) passend bleek. Voordat het gebouw verhuurd kan worden, is een opknapbeurt nodig. Naar verwachting kunnen de verenigingen vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van het pand.

In het voorjaar van 2019 hebben zowel scoutingvereniging Peerke Donders als OTDIB de gemeente benaderd met hun vraag naar een ander verenigingsgebouw. Beide clubs kunnen in hun huidige gebouw hun bestaande activiteiten niet optimaal ontplooien; ook bestaat bij beide verenigingen de wens om te groeien. De verenigingen bleken bereid om een pand te delen en zo kwam het gebouw aan de Thijlaan ter sprake. Belangrijk voordeel is dat beide verenigingen hier meer ruimte krijgen voor hun (toekomstige) verenigingsactiviteiten. Dat is niet alleen goed voor de maatschappelijke vitaliteit in de omliggende wijk, maar daarvan profiteren ook inwoners in andere delen van Oldenzaal.

Investering en rendement

Door het Nivon-gebouw te verhuren aan Peerke Donders en OTDIB zal de gemeente weer verhuurinkomsten genereren. Wel is eerst een verbouwing nodig, zodat het gebouw weer voldoet aan hygiëne- en veiligheidseisen. De verbouwingskosten gaan € 25.000 bedragen. Op termijn verwacht de gemeente jaarlijks een inverdieneffect van bijna € 19.000.