Gezocht: goede ideeën voor wonen en zorg in Oldenzaal!

14 mei 2019

Oldenzaal is op zoek naar vernieuwende ideeën op het gebied van wonen en zorg. Heeft uw organisatie een goed idee dat helpt om ook ouderen en mensen met een beperking een fijne woonplek te bieden? Dien het idee in en maak kans op een bijdrage van € 5.000 voor de uitvoering van het plan. Wilt u nog op ideeën gebracht worden? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst op donderdag 6 juni.

Alle ideeën zijn welkom. In het programma Wonen en Zorg 2019-2020 zijn al de nodige ideeën geopperd, zoals het Noabershof, de seniorenmakelaar en de ‘comfortroutes’. Het is nu aan woningbouwcorporaties, zorginstellingen of andere woonzorgpartijen om concrete plannen te maken en aan de slag te gaan. Met de subsidie van (maximaal) € 5.000 per project wil de gemeente de uitvoering stimuleren.

Subsidie voor ‘aantrekkelijk wonen voor iedereen’

Het college van B&W wil dat Oldenzaal een aantrekkelijke woonplaats is en blijft voor iedereen. De komende jaren zal de vraag naar woningen in combinatie met zorg toenemen. De gemeente wil hieraan - samen met partners - aandacht besteden, omdat we in Oldenzaal met het bestaande aanbod niet aan deze vraag zullen kunnen voldoen. Daarom is eerder al het programma Wonen en Zorg 2019-2022 opgesteld.

Goede ideeën worden beloond!

Voor de uitvoering van dit programma heeft de provincie Overijssel de gemeente een bijdrage van € 50.000 toegekend. Hiervan gaat de gemeente € 25.000 inzetten voor wonen en zorg in Zuid-Berghuizen en € 25.000 is ‘vrij’ te besteden voor initiatieven. Per initiatief stelt de gemeente maximaal een bijdrage van € 5.000 beschikbaar. Om in aanmerking te komen, moeten partijen aangeven:

  1. wat het nut is van hun initiatief als het gaat om woningaanbod, zelfstandig wonen, woonomgeving en zorg en ondersteuning;
  2. hoeveel tijd ze erin gaan steken en
  3. hoeveel geld ze in 2019 nodig hebben om het project uit voeren.

Inspiratiebijeenkomst

Op donderdag 6 juni 2019 organiseert de gemeente een bijeenkomst voor woonzorgpartijen, om ideeën te verzamelen en initiatieven te stimuleren. Deze bijeenkomst begint ’s middags om 13:30 uur.

Partijen die aanwezig willen zijn op 6 juni, kunnen zich aanmelden bij de gemeente via aanmelden@oldenzaal.nl.
Partijen die niet aanwezig kunnen zijn en wél een goed idee willen indienen, kunnen dat laten weten via info@oldenzaal.nl.