Goede resultaten traject ‘Sportief inburgeren’

11 februari 2019

Wethouder Rob Christenhusz woonde donderdag een gastles bij van hockeyvereniging OHC Bully in het kader van ‘Sportief inburgeren’, een initiatief dat de inburgering van statushouders sneller moet laten verlopen door ze kennis te laten maken met verschillende sporten.

Traject naast reguliere inburgeringsprogramma

Het traject ‘Sportief inburgeren’ vindt plaats naast het reguliere inburgeringprogramma. Deelnemers maken binnen het project op een laagdrempelige en beeldende manier kennis met sport, spel, bewegen en taal: goed voor lichaam en geest. Al doende ziet men welke (sportieve) mogelijkheden er zijn bij de verschillende verenigingen in Oldenzaal.

Derde groep bijna klaar

Inmiddels hebben twee groepen hun traject met een goed resultaat afgerond. Deelnemers zijn onder andere uitgestroomd naar wandelgroepen, zwemles, fietsles en vrijwilligerswerk of vonden via FC Noaber Werkt een nieuwe baan of opleiding. Een derde groep van 20 statushouders is ook bijna klaar met het traject.

Goede resultaten

Aan de deelnemers van groep 1 en groep 2 werd na afronding van het traject gevraagd in hoeverre ze dit zouden aanbevelen bij een vriend, familielid of collega. Veruit de meeste deelnemers gaven een waarde van een 8 of hoger. Ook het aanwezigheidspercentage van beide groepen is hoog, gemiddeld 85%.