Herinrichting Marktstraat van start

09 augustus 2018

Na de Boeskool is Lös wordt de Marktstraat afgesloten: de herinrichting van dit prachtige historische straatje in onze binnenstad gaat dan van start. De straat is vanaf café De Bestemming tot aan het kruispunt met de Paradijsstraat tot eind november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen er wel langs. De aangelegen bedrijven blijven - zoveel mogelijk - bereikbaar.

De hele straat en de aangelegen pleintjes worden voorzien van nieuwe bestrating, fietsenstandaarden en bloembakken. Tijdens een inloopbijeenkomst op 14 mei zijn diverse opties daarvoor aan de orde gekomen. De precieze locaties van de bloembakken, het type bloembakken en de beplanting worden samen met de betrokkenen bepaald.

In het najaar worden de oude lichtmasten vervangen door nieuwe lichtmasten die passen binnen het historische straatbeeld. De gevels van de prachtige panden in het straatje worden op een gepaste manier aangelicht. Daarvoor is op 12 juli een proefopstelling gemaakt die in het definitieve lichtplan wordt opgenomen.

In een gedeelte van de straat wordt een nieuw riool aangelegd voor hemelwaterafvoer. Door het afkoppelen van het hemelwater in de berging onder de Groote Markt wordt er bijgedragen aan het verminderen van wateroverlast. Het bestaande vuilwaterriool wordt gerenoveerd door middel van relining. Relining houdt in dat er een beschermende laag aan de binnenkant van het bestaande riool wordt aangebracht.

Contact met de buurt

De gemeente vindt het belangrijk dat de bedrijven en aanwonenden goed op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden. Ook zijn ze gevraagd mee te denken over een aantal zaken. Net als bij de werkzaamheden aan de Groote Markt zal ook bij dit project de aannemer samen met de gemeente zorgen voor intensief contact met de betrokkenen.

Uiteindelijke verkeerssituatie

Het college heeft eind vorig jaar besloten om de Marktstraat na de herinrichting af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer door plaatsing van verkeersborden; uitgezonderd het laden en lossen op vastgestelde tijden en uitgezonderd de exploitatie van de aanliggende percelen Marktstraat. De bedrijven aan de Marktstraat blijven bereikbaar.