Herinrichting Marktstraat voor het grootste deel afgerond

06 november 2018

Vanaf dinsdag 6 november is de Marktstraat weer in gebruik genomen. Het grootste gedeelte van de herinrichting is dan afgerond. De bestrating is volledig vervangen, in een gedeelte van de straat is een nieuw riool aangelegd voor hemelwaterafvoer en het putdeksel met de beeltenis van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima is verplaatst. 

Om de verschillende historische panden aan de Marktstraat zoveel mogelijk tegen trillingen van passerend verkeer te beschermen, is er een trillingdempende laag aangebracht tussen de gevels van de panden en de nieuwe bestrating. Door een hoogteverschil was de huidige inrichting van de openbare ruimte niet optimaal voor gehandicapten. Om dit te verbeteren is de grond ter plaatse van de entree van het Michgoriushuis opgehoogd. De drempel van het Michgoriushuis heeft een monumentale status en is daarom niet verlaagd, maar in de bestrating verwerkt. Door het doortrekken van de gootlijn vanuit de Groote Markt is ook het hoogteverschil tussen de straat en het verblijfsgebied opgeheven.

Er zijn nog enkele kleine werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden, waaronder de plaatsing van nieuwe lichtmasten, extra fietsklemmen, banken en stoelen inclusief het bijbehorende straatwerk. Verder worden er nog verplaatsbare bloembakken geplaatst. Aan de binnenkant van het bestaande vuilwaterriool wordt binnenkort een beschermende laag aangebracht. Het streven is om deze kleine werkzaamheden vóór eind december gereed te hebben. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond zal de definitieve bebording voor de afsluiting voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer geplaatst worden.