Herinrichting Spoorstraat, Prins Bernhardstraat en Lyceumstraat

26 april 2017

De Spoorstraat, Prins Bernhardstraat en een deel van de Lyceumstraat worden opnieuw ingericht. Heijmans Wegenbouw gaat de werkzaamheden uitvoeren. Deze bestaan uit het vervangen van de riolering en het bijleggen van een hemelwaterriool, het vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising Prins Bernhardstraat-Spoorstraat en het aanbrengen van nieuw asfalt en nieuwe bestrating. De nutsbedrijven zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingswerkzaamheden aan het kabel- en leidingnetwerk.

Om ervoor te zorgen dat de omwonenden en weggebruikers zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervinden, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De bereikbaarheid blijft zoveel mogelijk gewaarborgd. Tijdens de uitvoering wordt het (bestemmings)verkeer tijdelijk omgeleid door middel van omleidingsborden.

Planning
De werkzaamheden worden in onderstaande straten in de volgende periodes uitgevoerd:
Lyceumstraat, gedeelte Katoenstraat-Spoorstraat:
10 april tot en met 5 mei 2017                      

Spoorstraat, gedeelte Industriestraat- Beatrixstraat:
1 mei tot en met 24 mei 2017

Prins Bernhardstraat, gedeelte Spoorstraat-Haerstraat:
29 mei tot en met 21 juni 2017

Meer informatie over het project