Informatie over welstand en beeldkwaliteit nu ook online in te zien

02 april 2019

Inwoners van Oldenzaal kunnen voortaan online niet alleen informatie inzien over wat ze mogen bouwen - de bestemmingplannen - maar ook hoe de bebouwing eruit moet komen te zien volgens de regels over welstand en beeldkwaliteit. Bij de aanvraag van een vergunning voor een bouwwerk moesten initiatiefnemers tot voor kort nog naar het stadhuis komen om deze regels op papier te bekijken. Vanaf nu kan dat online via de Omgevingsviewer. Als in 2021 de Omgevingswet in werking treedt, is het verplicht om deze informatie digitaal toegankelijk te maken. De gemeente Oldenzaal heeft ter voorbereiding op deze wet de regels over welstand en beeldkwaliteit gedigitaliseerd en opgenomen in de Omgevingsviewer.

De Omgevingswet voegt 26 bestaande wetten samen op het gebied van onder meer bouwen, water, ruimtelijke ordening en natuur. Door deze wet wordt het voor inwoners en bedrijven straks makkelijker een project te starten. Initiatiefnemers hoeven dan nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket.

Digitale ondersteuning

De Omgevingswet zal drempels verlagen door vereenvoudiging van regelgeving en processen en daarbij hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt er een digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Hierop vooruitlopend heeft de gemeente Oldenzaal de Omgevingsviewer ontwikkeld. Inwoners kunnen voortaan op één site niet alleen informatie inzien over wat ze waar mogen bouwen, maar ook hoe dat er uit moet zien. Een hele verbetering!

De Omgevingsviewer maakt informatie toegankelijker

De Omgevingsviewer geeft een overzicht van het ruimtelijk beeld van de gemeente. Het is mogelijk vastgestelde bestemmingsplannen, welstand- en/of archeologiebeleid te raadplegen in één systeem. In eerste instantie is er informatie te vinden over (on)mogelijkheden tot bouwen, maar het systeem wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid met andere thema’s zoals monumenten, asbestdaken, AED-locaties, geluidscontouren en/of het onderhoudsniveau van het openbaar groen.

De Omgevingsviewer is te bekijken via een link op www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen.