Informatieavond ontwikkeling Stakenbeek, fase 2

03 oktober 2022


De afgelopen jaren is een gedeelte van het woongebied Stakenbeek ontwikkeld van een bedrijfsterrein tot een woon-werkgebied. De eerste fase is zo goed als afgerond. Daarmee is het nu tijd voor het volgende gedeelte van het gebied gelegen tussen de Groen Loper (Helmichstraat), de Boerskottenlaan, het spoor en de Stakenbeek.

Op deze locatie komen maximaal 160 woningen

Dit zijn vrijstaande, blokken van twee en rijen woningen. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nodig. Dit plan ligt vanaf 7 september tot 19 oktober ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen als u het niet eens bent met onze plannen.

Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst in de hal van het stadhuis

Deze is op 6 oktober om 19.30 uur in de hal van het stadhuis. Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat u graag meer over de ontwikkeling wilt weten. U kunt onze plannen dan bekijken en uw vragen stellen. Ook geven we een korte presentatie.

De avond ziet er als volgt uit…

  • 19.30 uur: inloop en het bekijken van de plannen
  • 20.00 uur: korte presentatie
  • 20.30 uur: het bekijken van de plannen

Bel of e-mail gerust als u vragen heeft

U bereikt de projectleider Anneke van Oss via telefoonnummer (0541) 58 81 11. Dat kan van maandag tot en met woensdag van 08.30 tot 17.00 uur. Zij helpt u graag.

Meer informatie

Klik hier voor de projectpagina van Stakenbeek. Hier staan ook alle documenten rondon het nieuwe woongebied Stakenbeek (presentatie, bestemmingsplan, etc.).