Informatieavond over spoor & veiligheid

21 juni 2022


Rondom het spoor in Oldenzaal spelen verschillende ontwikkelingen: de Noordelijke aftakking van de Betuwelijn, de versnelling van de Intercity Amsterdam – Berlijn, de verduurzaming van de lijn Zutphen – Hengelo – Oldenzaal en de wijzigingen op de lijn Bielefeld – Hengelo (RB61). Ook zijn een aantal situaties rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor in de media geweest. Genoeg redenen voor de gemeente Oldenzaal om inwoners uit te nodigen voor een informatieavond op woensdag 6 juli om 19.00 uur. Tijdens deze avond krijgen inwoners uitleg over situaties op het spoor en de actuele ontwikkelingen.

Omwonenden zijn per post uitgenodigd, daarnaast is de avond toegankelijk voor alle belangstellenden. De informatieavond vindt plaats op woensdag 6 juli 2022 van 19.00 – 20.30 uur in de stadhuishal, Ganzenmarkt 1. Belangstellenden kunnen zich tot 1 juli aanmelden via aanmelden@oldenzaal.nl, o.v.v. naam en informatieavond spoor & veiligheid. Vragen kunnen via dit e-mailadres ook vooraf worden aangeleverd.

Leefbaarheid, veiligheid en ontwikkelingen op het spoor

Voor de vitaliteit van de regio en onze stad, is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. Vervoer via het spoor maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Samen met een aantal partners zorgen we ervoor dat het vervoer zo veilig mogelijk verloopt. Tijdens de informatieavond op 6 juli leggen wij uit wat de rol is van deze verschillende partners. Daarnaast bespreken we wat de ontwikkelingen rondom het spoor betekenen voor Oldenzaal: de Noordelijke aftakking van de Betuwelijn, de versnelling van de Intercity Amsterdam – Berlijn, de verduurzaming van de lijn Zutphen – Hengelo – Oldenzaal, en de wijzigingen op de lijn Bielefeld – Hengelo (RB61).

Herken een incident en weet hoe te handelen

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners van Oldenzaal een veilig gevoel hebben bij het wonen in de nabijheid van het spoor. Mocht er een incident plaatsvinden op of rond het spoor dan komen de hulpdiensten volop in actie, maar inwoners kunnen zelf ook iets doen. Tijdens de avond wordt door de Veiligheidsregio informatie gegeven over hoe te handelen tijdens een incident.

We zien u graag woensdag 6 juli om 19.00 uur.