Informatieavond Prossinkhof – Emmastraat – Kleieslaan

18 februari 2019

Door verstedelijking en klimaatverandering zullen zware regenbuien steeds vaker en heftiger optreden en voor overlast zorgen, dit is ook in Oldenzaal het geval. Daarom worden er in Oldenzaal zogenaamde blauwe aders aangelegd om wateroverlast als gevolg van hevige regenval te verminderen.

Werkzaamheden

Een van de projecten is de aanleg van een waterbuffer aan de Emmastraat/Kleieslaan. Deze waterbuffer moet de wateroverlast op de laaggelegen Prossinkhof verminderen. In opdracht van de gemeente Oldenzaal voert de Twentse Weg- en Waterbouw BV de werkzaamheden uit aan de Prossinkhof, Emmastraat en Kleieslaan. In de Kleieslaan wordt een waterbergingskelder aangelegd en in de Emmastraat en Prossinkhof wordt een gescheiden riool aangelegd, waarbij het hemelwater en het vuilwater gescheiden worden opgevangen. De netwerkbeheerders gaan op 5 maart starten met de vervanging van de gasleiding, waterleiding en elektra.

Informatieavond en inspiratiesessie

Wij nodigen u van harte uit voor een informatieve en inspirerende avond. Tijdens deze avond wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd, de planning en de verkeersmaatregelen toegelicht en is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Ook is er een inspi­ratiesessie onder leiding van Maurice Beijk (Rentmeester2050)  en Joris Sprangers (projectbegeleider van WBO Wonen) met als thema ‘groen = doen’, hoe kunnen inwoners zich aanpassen aan het veranderende klimaat.
U bent van harte welkom op dinsdag 26 februari 2019 van 18:30 tot 20:30 uur in het Stadhuis, Ganzenmarkt 1 in Oldenzaal.

Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.oldenzaal.nl/project/waterberging-emmastraat-prossinkhof