Informatiebijeenkomst aanpak kruispunt Schipleidelaan/Cato Elderinklaan

19 april 2018

In Oldenzaal zijn er enkele verkeerssituaties die voor fietsers onveilig zijn. De gemeente Oldenzaal stimuleert het gebruik van de fiets en streeft naar een kwalitatief goed, comfortabel en met name veilig fietsklimaat.  Daarom wil de gemeente de verkeerssituaties voor de fietser verbeteren, beginnend bij het kruispunt Schipleidelaan/Cato Elderinklaan.

De gemeenteraad heeft extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van onveilige verkeerssituaties voor fietsers. Uit de ongevallenstatistieken en de bij de politie en gemeente ontvangen meldingen over verkeerssituaties blijken er een aantal locaties onveilig te zijn, met name voor de fietser. De gemeente gaat nu aan de slag om het kruispunt Schipleidelaan/Cato Elderinklaan aan te pakken.    

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 25 april vindt er in Paal 12 een informatiebijeenkomst plaats, waarin een toelichting wordt gegeven over de wijze waarop de onveilige verkeerssituatie wordt aangepakt. Tijdens deze informatiebijeenkomst is er voor belangstellenden de mogelijkheid om zich aan te melden voor een werkgroep, die nadenkt over de maatregelen die genomen kunnen worden om het kruispunt Schipleidelaan/Cato Elderinklaan te verbeteren. De informatiebijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot circa 20.30 uur.

Later dit jaar zullen nog diverse andere onveilige locaties op hoofdfietsroutes in het centrum en Zuid Berghuizen worden aangepakt.