Informatiebijeenkomst Centrum de Thij

29 januari 2019

In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet bij de herontwikkeling van Centrum de Thij. Ahold heeft een bouwplan ontwikkeld voor de uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt. Verder heeft WBO Wonen besloten de voormalige Emmauskerk en 2 van haar woningen te slopen en heeft de gemeente een inrichtingsplan opgesteld. De overeenkomsten die de realisatie mogelijk moeten maken zijn ondertekend.

Plannen in procedure

Vanaf 9 januari 2019 liggen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum de Thij en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt in het winkelcentrum de Thij zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 en 3:32 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht.

Informatiebijeenkomst

Graag willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. U kunt de plannen inzien en informatie krijgen over de procedure. De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 februari 2019 van 18.00 tot 20.00 uur (vrije inloop) op de Vrijeschool de Zevenster, J.W.F. van Hartenstraat 2, 7576 VX Oldenzaal. U bent van harte welkom.

Wat als u niet kunt komen en toch de plannen wilt inzien?

Het inzien van geprinte exemplaren van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het coördinatiebesluit  kan ook op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch via 0541-588111 of via e-mail: info@oldenzaal.nl. Daarnaast kunt het bestemmingsplan en overige stukken online raadplegen.

Centrum de Thij