Inloopbijeenkomst aanleg wadi’s Stadsweide

12 december 2018

In de Stadsweide worden wadi’s aangelegd voor het opvangen,  bergen en afvoeren van regenwater. 
Het nieuw aan te leggen schoonwaterriool in de Ariënsstraat en Prof. Aalbersestraat, de zogenaamde blauwe ader, vormt de laatste schakel tussen de Ootmarsumsestraat en open water in de Stadsweide. Ook ontstaat hier de kans om de bestaande situatie te verfraaien. De laatste wadi in de Stadsweide zorgt voor de eventuele overloop in de vijver van het Waterschap aan de Harplaan.


Inloopbijeenkomst

Graag willen wij u uitnodigen voor een inloopbijeenkomst om onze plannen aan u te laten zien. 
De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 december van 19.30 tot 20.30 uur bij De Höfte, natuur en milieu educatief centrum, Operalaan 152 in Oldenzaal.U bent van harte welkom.


Planning

Verwacht wordt dat we in het voorjaar van 2019 met de uitvoering zullen starten en dat de werkzaamheden ook in 2019 kunnen worden afgerond.