Inloopbijeenkomst aanleg wadi’s Stadsweide

05 februari 2019

In de Stadsweide worden wadi’s aangelegd voor het opvangen,  bergen en afvoeren van regenwater.  Het nieuw aan te leggen schoonwaterriool in de Ariënsstraat en Prof. Aalbersestraat, de zogenaamde blauwe ader, vormt de laatste schakel tussen de Ootmarsumsestraat en open water in de Stadsweide. Tijdens de inloopbijeenkomst van 19 december 2018 is het ontwerp getoond. Opmerkingen van bewoners tijdens die bijeenkomst zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

Inloopbijeenkomst

Graag willen wij u uitnodigen voor een tweede inloopbijeenkomst om het definitieve ontwerp aan u te laten zien. De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 februari van 19.30 tot 20.30 uur bij Natuur Milieu Educatief Centrum De Höfte, Operalaan 152 in Oldenzaal. U bent van harte welkom.

Planning

Verwacht wordt dat we in het voorjaar van 2019 met de uitvoering zullen starten en dat de werkzaamheden ook in 2019 kunnen worden afgerond.

Meer informatie?

Meer informatie over het project vindt u hier.