Inloopbijeenkomst herinrichting Ariënsstraat en Prof. Aalbersestraat

14 januari 2019

Het huidige gemengde riool in de Ariënsstraat wordt vervangen door een vuilwaterriool en er komt een schoonwaterriool bij. Het schoonwaterriool, de zogenaamde blauwe ader, vormt de laatste schakel tussen de Ootmarsumsestraat en open water in de Stadsweide. Dit biedt de mogelijkheid om de Ariënsstraat opnieuw in te richten. Tijdens de inloopbijeenkomst van 27 november 2018 is het schetsontwerp getoond. Opmerkingen van bewoners tijdens die bijeenkomst zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

Inloopbijeenkomst

Graag willen wij u uitnodigen voor  een tweede inloopbijeenkomst om de definitieve tekening aan u te laten zien. De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 januari, vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur bij zalencentrum Rouwhorst, Ootmarsumsestraat 9 in Oldenzaal. U bent van harte welkom.

Planning

Verwacht wordt dat we in het voorjaar van 2019 met de uitvoering zullen starten en dat de werkzaamheden ook in 2019 kunnen worden afgerond.