Jaarlijks 120.000 euro voor promotie Oldenzaalse binnenstad

25 september 2018

Het college heeft besloten de inkomsten vanuit de reclamebelasting, die de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Oldenzaal (SOBO) jaarlijks ontvangt, structureel aan te vullen tot € 120.000,-. Hierdoor heeft het ondernemersfonds jaarlijks een vast bedrag voor  de promotie van de Oldenzaalse binnenstad. Sinds de invoering van deze reclamebelasting in 2013 zijn de opbrengsten teruggelopen. Bij de bespreking van de Programmabegroting 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze het college oproept om het risico van de teruglopende inkomsten over te nemen en het bedrag voor de SOBO jaarlijks aan te vullen tot een vaste bijdrage van € 120.000,- .

Het college heeft  met deze jaarlijkse aanvulling van de reclamebelasting uitvoering gegeven aan de aangenomen motie van de gemeenteraad en vertrouwt erop de SOBO hiermee meer zekerheid te hebben gegeven voor wat betreft een structurele lijn aan inkomsten, zodat de stichting haar huidige activiteiten in een bestendige lijn kan voortzetten. Het college reserveert hiervoor jaarlijks € 30.000,-.

Met de SOBO is afgesproken dat het volledige bedrag wordt besteedt aan de promotie van de binnenstad. De SOBO, is net als de gemeente, één van de partners van de StadsNoabers. De promotie van de binnenstad wordt daar met regelmaat besproken en waar nodig aangepast. Daarnaast vindt er ook nog regelmatig een bestuurlijk overleg plaats. Ook daar staat dit onderwerp op de agenda. De gemeente hecht, net als de SOBO en alle andere partners uit de binnenstad veel waarde aan een goede promotie van onze mooie binnenstad.