Kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Oldenzaal door Starterslening

26 februari 2019

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Starterslening in te voeren, deze lening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Veel gemeenten met een beperkt aanbod aan koopwoningen voor starters, zoals ook in Oldenzaal het geval is,  hebben de Starterslening ingevoerd. Dit om de kansen van jongeren en starters op de koopwoningmarkt te vergroten gelet op de sterk stijgende huizenprijzen. Zo wordt de eerste stap op de koopwoningmarkt voor deze jongeren en starters toch mogelijk. Het college streeft ernaar om per 1 april de Starterslening in Oldenzaal in te voeren.

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen. De Starterslening is door iedereen in Oldenzaal, die nog niet eerder een woning heeft gekocht, aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening mag de koopsom van de woning niet hoger zijn dan de Nationale Hypotheek Garantie-grens. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van deze NHG-grens (op dit moment is de grens 290.000 euro) met een maximum te lenen bedrag van 35.000 euro.

Hoe werkt het aanvragen van de Starterslening?

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Starterslening uit. Op de website van SVn kan men zien in welke gemeenten een Starterslening kan worden afgesloten en onder welke voorwaarden. De betreffende gemeente verstrekt het aanvraagformulier waarna SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening verzorgt.

Lees meer over de Starterslening.