Kinderopvang en scholen per 16 december gesloten

17 december 2020


Het kabinet vindt het belangrijk dat er kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders met een cruciaal beroep zodat zij kunnen blijven werken. Ook vindt het kabinet het van belang dat kinderen die vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig hebben naar de opvang kunnen blijven gaan. Net als tijdens de lockdown dit voorjaar is er daarom noodopvang geregeld voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.

Onderwijs

Alle scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Er geldt een uitzondering voor kinderen in een kwetsbare positie, en leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Zij kunnen wel naar school.

Kinderopvang/BSO

De kinderopvangorganisaties zijn per woensdag 16 december 2020 fysiek gesloten. Kinderen (0-4 jaar) van ouders met een cruciaal beroep of kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar de kinderopvang (Noodopvang). Kinderen die gebruik maken van de BSO en volgens de hierboven genoemde kaders Noodopvang geboden moet worden kunnen tijdens de reguliere lestijden gebruik maken van hun basisschool. Buiten de schooltijden verzorgt de kinderopvangorganisatie de Noodopvang.

Lees meer informatie over de noodopvang.