Kleinere bedrijfskavels, lagere grondprijs en aanpassing beeldkwaliteit op bedrijventerrein Jufferbeek Zuid

04 september 2018

De vraag van bedrijven naar bouwgrond op bedrijventerrein Jufferbeek Zuid neemt toe. De kavels in de eerste fase van Jufferbeek Zuid zijn grotendeels onder optie of verkocht. Zowel in het resterende deel van de eerste fase als in de tweede fase zijn er nog maar beperkte mogelijkheden voor bedrijfskavels van 1.000 tot 3.000 m2. De gemeente wil aan de vraag tegemoet komen door het bestemmingsplan aan te passen. Na deze aanpassing kan een extra ontsluiting (bypass) op het bedrijventerrein worden gerealiseerd en is uitgifte van meer kleine bedrijfskavels mogelijk.

Daarnaast wil de gemeente de grondprijzen met € 10,- per vierkante meter verlagen voor de twee sterlocaties (belangrijkste zichtlocaties) op Jufferbeek Zuid. De eerste sterlocatie bevindt zich nabij de verkeerslichten aan de Hazewinkelweg en de tweede sterlocatie is gelegen nabij de rotonde aan de Hengelosestraat. Voor sterlocatie 2 worden de beeldkwaliteitseisen naar beneden bijgesteld omdat deze locatie deels aan het zicht onttrokken is. Door de prijsaanpassing van beide sterlocaties en de daarmee samenhangende (beperkte) wijziging van het beeldkwaliteitsplan voor sterlocatie 2 ontstaan meer marktconforme kavels waardoor de verkoopbaarheid toeneemt.

Lees meer op: www.oldenzaal.nl/jufferbeekzuid.